zatím není nic v plánu ...
KOBLICH
řev sólový i sborem
dispečer elektrorozvodné sítě