zatím není nic v plánu ...
CESTOU ZE ZÁBAVY

Ten kdo maže, ten se veze, pěšky jdou jen sračky,
fuckovat na policajty i dopravní značky.

Dutě znějí patníky, když vymetaj se škarpy,
všichni strážní andělé si na nás brousej harfy …

/: Cestou ze zábavy, to se často staví,
Jeden chčije, druhej blije – hlavně že jsme zdraví ! :/

Z palubky řve rádio, venku hvízdaj gumy,
na plyn tlačí osum piv a čtyři velký rumy.

Vzadu sedí kámoši, vožralí jak dogy,
tlemí se a balí další rastamanský drogy.

/: Cestou ze zábavy, to se často staví,
Jeden chčije, druhej blije – hlavně že jsme zdraví ! :/

Přejezd pěkně na červenou, jak když řízneš pannu
a výstražný znamení nám k tomu zvoní hranu.

Saze lítaj z vejfuku, když se vaří voda,
Na relíčko nejlepčí je - stodvacítka škoda.

/: Cestou ze zábavy, to se často staví,
Jeden chčije, druhej blije – hlavně že jsme zdraví ! :/