zatím není nic v plánu ...
BIČ BOŽÍ

Sajme z mrtvých drog – drofár – talman – kokot – Schmidt
Zlatej písek, zlatý kamení,
krtiny a smaragdovej prach,
kosti, kůže, lejno,vítr, mrak –
to všechno je mámení…
protože, stejně jednou v prachu lehnou a červi se rozlezou…

Bič boží – bič boží
Bič boží – bič boží
Bič boží – bič boží – je vyžene…

Sajme z mrtvých drog – drofár – talman – kokot – Schmidt
Z Pardubic jím perník já i ty,
do propasti padnem nahatý,
smrt je blejskavá jak acháty,
slitujme se všichni nad katy…
protože, stejně jednou v prachu lehnou a červi se rozlezou…

Bič boží – bič boží
Bič boží – bič boží
Bič boží – bič boží – je vyžene…

Sajme z mrtvých drog – drofár – talman – kokot – Schmidt
Choulili se v teple knížata,
ve svým hrdle urveš poupata,
vylom zuby, vrhni mláďata,
John chce pohřbít jabka střapatá…
protože, stejně jednou v prachu lehnou a červi se rozlezou…

Bič boží – bič boží
Bič boží – bič boží
Bič boží – bič boží – je vyžene…
Bič boží – bič boží
Bič boží – bič boží
Bič boží – bič boží – je vyžene...