zatím není nic v plánu ...
TAXIKÁŘ

Chci za světlem jít,
chci za světlem jít
Cíl svůj v jasné mám zornici, za mnou se plíží můj stín,
z hříchů a vin.
Já vůl!
Jak moh jsem v temnotě žít.

Je meč můj i štít,
Je mého vědění dojnicí, majákem na cestách mých,
žhnu pro něj jak mnich.
Já vůl!
Jak moh jsem v temnotě žít.

Klidně se mi směj,
ach – jak je boží, on je prostě nej,
chci mu srdce své dát, chci lepším se stát,
Už jen za světlem jít,
chci jen za světlem jít,
já chci jen za světlem jít.

Nezkoušej mě plést,
Pro mě je jen jeden, jen jeden, jen ten pravý
Taxikář,
Všichni ostatní lžou – ou
hej – jak vůl.
Nechci bez něho žít,
naposledy se zpít,
a za světlem jít,
chci za světlem jít,
chci za světlem jít.

A von, a von, a von, a von bréééé - čí.